Post Single Page

Bojan Stankov sumira 2017.
za „Advertiser Srbija“

Communis Admin

In Business Posted

Bojan Stankov, Managing Director Communis DDB Beograd

 

„Ono što nam je naizgled neizvodljivo jeste samo trenutno stanje stvari… Velika je snaga kad je volja jaka!“

…značajni projekti i aktivnosti agencije u 2017…U ovom periodu mi smo pre svega orijentisani na narednu godinu i sve ono što je ispred nas i što nas tek očekuje. U tom smislu smo već uveliko skoncentrisani na planove i projekte koje nameravamo da realizjemo u 2018. godini i iz te i takve pozicije možda nam je i upitno objektivnije sagledavanje težine svih izazova sa kojima smo se susreli tokom protekle godine jer na kraju, to je sve ipak iza nas. No, načelno smo zadovoljni ostvarenim poslovnim rezultatima, ali naravno i da uvek postoji prostora za njihovim dodatnim poboljšanjem. Smatramo da smo na kvalitetan način osmislili i realizovali neke bitne projekte iza kojih možemo ponosno da stanemo, ali i da smo uspešno implementirali neke nove kanale komunikacije na domaćem tržištu koji do sada nisu bili iskorišćeni kod nas. Na taj način smo ostvarili i određene ciljeve koje smo sebi postavili na tom planu.

…ocena poslovne godine 2017…Smtram da je ova godina bila prilično dinamična i pored toga što se za situaciju na tržištu ne može reći da je bila preterano povoljna. Industrija tržišnih komunikacija je kao i svaka druga industrija pod uticajem društvenih i ekonomskih činilaca, što implicira da se bilo koji vid promene u makrosistemu reflektuje direktno i na mikrosistem, odnosno u našem slučaju na rad i poslovanje agencija, klijenata i uopšte na oglašavanje. I dalje je prisutan nešto manji obim investicija u komunikaciji prema potrošačima, kako u segmentu klasičnih medija, tako i kroz različite oblike promotivnih aktivnosti. Na sreću, svest o značaju digitalnog kanala komunikacije je prilično porastao pa je makar u tom segmentu nešto bolja situacija, po pitanju investicija.

…poslovna očekivanja u 2018…Mislim da je danas vrlo teško prognozirati bilo šta, pa su samim tim i očekivanja svedena više na neke osnovne postulate neophodne za uspešno poslovanja i trendove koji su sasvim izvesni. Siguran sam da će u pogledu poslovnih uslova biti prilično kompleksnih izazova sa kojima ćemo se susresti i koji će delovati u nekom momentu možda čak i kao nemoguća misija za nas. No, moj stav je da ono što nam je naizgled neizvodljivo jeste samo trenutno stanje stvari i da zapravo predstavlja šansu i mogućnost za naš lični, profesionalni i poslovni napredak. Velika je snaga, kad je volja jaka!

…praznične želje & čestitke klijentima i budućim oglašivačima…Svima želim uspešne poslovne rezultate u narednoj godini, uz dobru i drugačiju komunikaciju kao i puno osmeha u svemu tome…

0 Comments

Leave a Comment